Jafab el tecknar avtal med Betonmast Malmö AB

Jafab el tecknar avtal med Betonmast Malmö AB att uppföra lägenheter på projektet Diagnosen 1 Malmö Segepark. Byggherre MKB Projektet omfattar projektering samt installation av 130 lägenheter samt 12 radhus.